Financieel voordeel bij lidmaatschap van een sportclub

Mutualiteiten:

De mutualiteiten doen een financiële tegemoetkoming in het lidmaatschapsbedrag van een sportclub.
Deze financiële bijdrage varieert van 12 euro tot 30 euro naargelang van de mutualiteit waarbij je aangesloten bent.

 

 

Praktisch:

  • Vraag een blanco-attest aan bij je mutualiteit en laat dit invullen (na betaling van uw lidgeld) bij de secretaris van Schelle Sport Karel Foqué.
  • Het ingevulde attest bezorg je daarna aan je mutualiteit. Nadien ontvang je de tegemoetkoming.


Mutualiteit
Voordeel
Leeftijdsvereisten
Opmerkingen

Christelijke Mutualiteit
20 euro
Geen leeftijdsbeperking

Socialistische Mutualiteiten
20 euro
6-24 jaar

15 euro
25-64 jaar

10 euro
Vanaf 65 jaar

Liberale Mutualiteit
25 euro
Geen leeftijdsbeperking

Onafhankelijk Ziekenfonds
12 euro
Geen leeftijdsbeperking
Aangesloten zijn volgens het ‘Comfortpakket’

Neutraal Ziekenfonds
30 euro
Geen leeftijdsbeperking


Belastingsvoordeel:

De fiscus beloont de deelname aan jeugdstages. De belastingplichtige kan opvangkosten aftrekken tot 12 jaar (dag op dag zonder verjaardag). Ook onkosten aan opvangvoorziening die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door het openbaar bestuur, dus ook bij Schelle Sport (voor voetbalstages, tennisstages,...) kunnen ingebracht worden.

Voor wie?

  • Voor belastingplichtige met een beroepsinkomen
  • Voor een kind dat fiscaal ten laste is van belastingplichtige
  • Mits verantwoording van de uitgaven (bewijsstukken)
  • Attest moet aangevraagd worden door belastingplichtige en bij de aangifte gevoegd.

De belastingplichtige mag maximaal 11,20 euro per dag aftrekken.

Je kan dit fiscaal attest betreffende deelname aan "jeugdstages" aanvragen bij Karel Foqué
In uw belastingaangifte vul je het totaalbedrag in (vak 1384). Voeg het attest bij je aangifte.