Bestuur Schelle Sport vzw

Schelle Sport vzw wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft zijn taken onderverdeeld in 7 beleidscellen:
Cel 'Financies', Cel 'Infrastructuur', Cel 'Exploitatie', Cel 'Communicatie & Sponsoring', Cel 'Voetbal', Cel 'Tennis', Cel 'Secretriaat, IT'.

 

Functie
Naam
Tel
Mail

Voorzitter VZW
Werner Wilssens
0477 44 56 98

Ondervoorzitter VZW
Yves S'Jongers
0496 59 54 73

Secretaris VZW
Karel Foqué
0475 64 86 09

Financiën VZW
Koen  Janssens
0495 32 87 94

Cel Communicatie & Sponsoring
Raymond Claes
0475 35 80 82

Cel Infrastructuur
Bies  Henderickx
0475 57 17 14

Cel Exploitatie
Karel Foqué
0475 64 86 09

Cel Voetbal
Yves S'Jongers
0496 59 54 73

Financiën Voetbal
Erik Hoefkens
0479 20 08 29

Sportief Verantwoordelijke
Ken Vlemincx
0498 81 67 84

Cel Secretariaat, IT
Geert Verhelst
0475 82 62 01

Cel Tennis
Koen  Janssens
0495 32 87 94

Medebestuurder
Geert  Rottiers
0474 20 21 01

Medebestuurder
Martine Thys
0486 05 27 32